Om TalarPoolen

TalarPoolen är ett kunskapsföretag och en talarförmedling som ligger i Stockholm. Företaget uppstod för att bidra till att skapa meningsfulla möten, där aktuella och viktiga frågor kan föras fram och diskuteras.

TalarPoolen har ett av Nordens största nätverk av talare, utbildare, experter, underhållare och inspiratörer. Vi har flera års erfarenheter av en mängd olika områden inom talar-, utbildnings- och underhållningsbranschen, vilket skapar en bred kunskapsbas att stå på. Vi strävar efter att ha en personlig kontakt och relation med våra kunder och talare, så att de alltid känner sig vara i säkra händer.

Det viktiga för oss är att våra kunder alltid ska känna att de får den bästa tänkbara servicen och kunna känna sig trygga när de vänder sig till oss för att hitta rätt person till sitt evenemang. De ska ha vetskapen om att de kommer att få den bästa tänkbara talaren och att vi ser till att alla viktiga pusselbitar i samband med evenemanget är ordnade så att evenemanget blir lyckat. Vi hoppas alltid att våra kunder känner att vårt engagemang, professionalism och erfarenhet lyser igenom det vi gör.

Affärsidé

Vår affärsidé är att lyssna in, analysera och förmedla rätt person till varje unikt tillfälle, vare sig det gäller en kortare enskild inspirationsföreläsning eller en längre utbildningsinsats. Vi vill tillgodose våra kunders behov av kunskap och motivation för att stärka deras attraktionskraft.

Kunskap, erfarenhet, trygghet

Vår affärsidé är att alltid hitta rätt person till våra kunders konferenser, möten, utbildningar, events m.m. Med den expertkunskap och erfarenhet vi har av talare så agerar vi både rådgivare och ser till att alla viktiga komponenter är i ordning inför evenemanget. Detta medför att våra kunder kan känna sig helt trygga med vetskapen att deras evenemang och personen de anlitat kommer uppfylla alla deras förväntningar.

TalarPoolens kunder finns hos näringslivets olika branscher (stora som små), myndigheter, föreningar och privatpersoner.