Kvalitetssäkring

Ingen av de personer som vi förmedlar är anställda hos oss. Anledningen till detta är att vi vill vara en oberoende talarförmedling, som har full frihet att välja den talare som passar just för ditt ändamål.

För att vi ska rekommendera en talare måste vissa kriterier vara uppfyllda. Vi lyssnar ständigt på nya talare och utvärderar dem. Vi skulle aldrig kunna förmedla en talare som vi inte lyssnat på personligen eller tagit flertal referenser på. Efter varje genomfört uppdrag gör vi alltid en utvärdering med både talare och kund. Utvärderingarna dokumenteras. Detta för att försäkra oss om att talaren hållit måttet och att vi håller oss uppdaterade.

Kombinationen av att vi ständigt lyssnar på nya spännande talare, att vi utvärderar dem samt att vi har ett stort nätverk av talare som vi fritt kan välja mellan gör att vi endast förmedlar de bästa talarna. Om en talare skulle tvingas ställa in föreläsningen pga. sjukdom eller dylikt så har vi en talargaranti. Detta innebär att vi så långt möjligt ersätter kunden med en likvärdig talare.