Frågor och svar

Några vanliga frågor

Varför hittar jag inte den talare jag söker efter?

I vår databas har vi tusentals föreläsare, moderatorer, artister, utbildare, underhållare m.m. På vår hemsida har vi valt att presentera några av dessa. Så om du inte hittar en specifik person får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur går det till när jag ska göra en bokning?

Detta kan läsa mer om under Arbetssätt eller så får du gärna kontakta oss för mer information.

Vad ska jag tänka på när jag ska boka en talare?

Det finns många saker att tänka på när du ska boka en talare. De tre viktigaste punkterna brukar oftast vara syftet med talaren, vilken känsla du vill att talaren ska förmedla och vad du vill uppnå med föreläsningen.
Det finns sedan annat som är viktigt att tänka på. Det kan du läsa mer om under rubriken ”Några saker att tänka på när du ska boka talare”, som du hittar längre upp i texten. Eller kontakta oss så berättar vi mer om detta.

Vad kännetecknar en bra föreläsare?

En bra föreläsare kännetecknas av att vara professionell och ger sina lyssnare något mer än de förväntat sig. En professionell talare väcker ofta känslor och ger stimulans, nya perspektiv, tankeställare och motivation.

Varför anlitar jag inte en talare på egen hand?

Vi arbetar med tusentals olika talare som passar för olika tillfällen. Förutom att vi kan ge dig förslag på talare, som du säkert inte ens har tänkt på, kan vi även ge dig tips och råd så evenemanget blir så lyckat som möjligt.

En annan faktor är att du kommer spara väldigt mycket tid, exempelvis genom att slippa skriva avtal och utföra åtskilliga praktiska detaljer. Ibland blir talare sjuka och kan inte genomföra sitt framträdande. Om något sådant skulle ske när en bokning gjorts genom TalarPoolen så försöker vi alltid i första hand hitta en likvärdig talare, som ni kan acceptera. Våra goda och långsiktiga relationer med talarna minimerar dessutom risken för att dessa hoppar av strax före evenemanget, om de fått ett annat mer intressant uppdrag.

Några saker att tänka på när du ska anlita en talare

• Gå igenom syfte, mål och ämne
• Vilka förväntningar finns på talaren
• Vilket språk ska det vara på
• Hur länge ska talaren föreläsa
• Kommer ni ha flera talare under dagen och i vilken ordning kommer de framträda
• Hur ser målgruppen ut på lyssnarna, dvs. ålder, kön, befattning, intern eller extern aktivitet etc.
• Behövs det någon som presenterar talaren
• Finns det tillgång till datoranslutning och internetuppkoppling
• Hur ser lokalen ut och får alla plats att sitta ner.

Bli talare hos oss?

Vi på TalarPoolen är alltid intresserade av nya spännande personer som kan ingå i vårt nätverk. Så om du känner att du har något viktigt att förmedla så har du hamnat rätt. Vi får in många förfrågningar varje år från personer som vill bli talare och ingå i vårt nätverk. Men innan vi tar in någon där så måste denne/a kvalitetssäkras.

I korthet går det till så här.

Steg 1. Maila oss en presentation av dig själv och vad du talar om.
Steg 2. Vi läser igenom din presentation och återkopplar till dig. (Vi återkopplar alltid).
Steg 3. När vi etablerat en kontakt och kvalitetssäkringen på dig som talare är gjord kommer vi att lägga upp dig på hemsidan.

Checklista inför evenemanget

Datum: Välj ett datum i så god tid som möjligt innan evenemanget ska äga rum. Risken är annars att intressanta talare är upptagna av annat just då.

Lokal: Försök att hitta en lokal som geografiskt passar majoriteten av deltagarna och som stämmer överens med antalet deltagare. Det är aldrig bra att ha en alldeles för stor konferenslokal. Risken är att deltagarna sprider ut sig i lokalen och det känns då en aning tomt. Om lokalen är för liten kan det orsaka att det blir väldigt varm på grund av alla människor, vilket kan leda till att folk istället går därifrån och söker svalka. Det kan även bli problem med trängsel och förseningar.

Talare: När det gäller val av talare är det alltid viktigt att tänka på evenemangets syfte och målgrupp. Med TalarPoolen kan du gå igenom alla de viktiga punkterna och hitta den rätta talaren.

Marknadsföring: När du ordnat med de tre punkterna ovan är det dags att marknadsföra ditt evenemang. Skicka ut inbjudningar och kontakta de deltagare du vill ska komma. I besökarnas inbjudan är det alltid bra att vara tydlig genom att beskriva lite vad de kommer att kunna förvänta sig.

Exempelvis är det alltid bra att skriva hur dagordningen kommer att se ut, vilken klädsel som gäller och andra behövliga instruktioner.

Avstämning och kontroll: När evenemanget börjar närmare sig är det alltid bra att stämma av med alla inblandade. Viktiga här är exempelvis den som hyr ut lokalen och talaren. Kontrollera också att all teknisk utrustning är på plats och fungerar, se till att skyltningen är tydlig så ingen hamnar fel och bekräfta gästlistan, så du vet hur många som kommer att närvara.

Evenemangsdagen: Se till att du och dina medarbetare är nära till hands om någonting skulle hända. Något annat som är väldigt viktigt är att hålla tiderna. Många kan bli både irriterade och arga om det drar ut på tiden för mycket. Men det viktigaste av allt är att slappna av och ha kul.

Efter evenemanget: Se till att tacka alla deltagare som närvarit och försök alltid att följa upp med en utvärdering om vad de tyckte om evenemanget.

 

 

Lycka till!