Arbetssätt

För att hitta den absolut bästa personen till era specifika behov har vi ett arbetssätt som kortfattat består av nedanstående steg. Dessa steg och hur vårt arbetssätt ser ut kommer vi att närmare beskriva i vår första kontakt.

Steg 1. Vid den första kontakten gör vi tillsammans en behovsanalys och identifierar kundens specifika krav. Vi försöker skapa en helhetsbild och en förståelse för kundens förväntningar på talaren och evenemanget. Därefter går vi igenom frågor som rör syfte, plats, tidpunkter, budget och andra praktiska detaljer. När första kontakten är gjord har vi således gjort en behovsanalys och enats om en kravprofil, som beskriver vad ni söker efter.

Steg 2. Vi börjar med att leta i vårt nätverk efter lämpliga talare som passar kundens behov och kravprofil. När vi tagit fram flera alternativ och pratat med talarna kontaktar vi kunden och presenterar förslagen. Om du som kund sedan väljer att vilja anlita någon av våra talare gör vi en officiell bokning av denne. Vi ordnar med kontraktsskrivandet och alla andra praktiska detaljer. Arbetet vi lagt ned före kontraktskrivandet är helt gratis.

Steg 3. Vi säkerhetsställer att talaren/talarna kommer i kontakt med kunden i god tid före evenemanget, så att ni gemensamt kan gå igen de sista detaljerna om innehåll och framförande.

Steg 4. Efter föreläsningens genomförande kontaktar vi kunden och ber denne betygsätta och utvärdera talaren och oss på TalarPoolen.